Jak musí být připraven podklad pro vinylovou podlahu? Chtěli bychom vyměnit v bytě starou prkennou podlahu za vinylovou. Je možné prkna zbrousit a vyrovnat stěrkou?

Možné to je, ale za předpokladu, že použijete na tyto pružné podklady správnou stěrku. Než začnete nakupovat, podívejte se, zda nejsou prkna ztrouchnivělá či jinak vážně poškozená. Lepší by však bylo, aby věc na místě zhodnotil odborník..

 

Jaké základní podmínky je nutné dodržet při používání štěrky k vyrovnávání podlah?

Příkladem mohou být anhydritové podlahy. Štěrka by se v tomto případě měla provádět, jestliže teplota v objektu není nižší než 5 stupnů Celsia a vyšší než 25 stupnů Celsia. Je nutné zabránit průvanu z důvodu rychlého vysychání potěru a možného popraskání. Pochůznost je 2 dny po vylití, podlahové topení je možné pustit po 4 dnech po vylití.